Nyt fra Bestyrelsen
 

Generalforsamling i

Foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads

                                             lørdag den 10. marts 2018 kl. 14.00

i Niels Munks hus (kaffehuset) på Stenbjerg Landingsplads

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden

 2. Valg af ordstyrer

 3. Beretning fra bestyrelsen

 4. Aflæggelse af regnskab

 5. Valg til bestyrelsen, der p.t. består af:

  Tina Kristensen*

  Egon Nielsen

  Jens Vase

  Jytte Kristensen

  Ole Henriksen*

  Suppleanterne er:

  Martin Bonde*

  Erik Sørensen

   

  De med * er på valg i 2018 og er rede til genvalg med undtagelse af Ole Henriksen.

   

             Følgende er udpeget af diverse organisationer mv.:

                             1 rep. for Fiskeriforeningen, p.t. Kristian Kristensen

1 rep. for matr. nr. 27f/Fiskeriforeningen, p.t. Erik Christensen

                             1 rep. for matr. nr. 27b, p.t. Jeppe Skadhauge

                             1 rep. for Fiskeri- og Søfartsmuseet, p.t. Jytte Nielsen

                             1 rep. for Selskabet for Bygnings- og Landskabskultur, p.t. Jens Andrew Baumann

 1. Valg af revisor, p.t. Peter Grønkjær

 2. Aflæggelse af beretning og regnskab for Stenbjerg-Fonden

 3. Behandling af indkomne forslag:

  A: Bestyrelsen foreslår, at kontingentet for 2019 fastsættes til 75 kr. årligt pr. person, uændret i forhold til 2018

  B: Evt. indkomne forslag

 4. Eventuelt