Billeder fra Dronningebesøget i Thisted d. 7 september 2009,
hvor foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, Stenbjerg beboerforening og Stenbjerg Fiskeriforening var repræsenteret med byens faner i faneborgen, ved regentparrets ankomst til Thisted havn.