Her på siden kan du se hvem der pt. sidder i bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af:

Formand: Flemming Stignæs
Næst. formand : Jytte Kristensen
Kasserer: Egon Nielsen
Sekretær: Hanne Munk
Bestyrelses medlem :Martin Bonde
suppleant : Ove Hegnhøj
suppleant: Lars Bielefeldt
Rep. Stenbjerg Fiskeri forening: Kristian Kristensen
Rep. Stenbjerg Fiskeri forening: Erik Christensen

Opdatering af hjemmeside:

Opdatering af facebook side: