Her på siden kan du se hvem der pt. sidder i bestyrelsen

Foreningens bestyrelse består af:

Formand: Flemming Stignæs
Næst. formand : Jytte Kristensen
Kasserer: Egon Nielsen
Sekretær: Lars Bielefeldt
Bestyrelses medlem :
Ove Hegnhøj
suppleant : Ejvind Kjærgård
suppleant: Hanne Munk
Rep. Stenbjerg Fiskeri forening: Kristian Kristensen
Rep. Stenbjerg Fiskeri forening: Erik Christensen

Opdatering af hjemmeside:

Opdatering af facebook side: