Årets program 2018
Program for dagen

  Stenbjergdag 2018

Husk Stenbjergdagene 7-8 juli 2018(2 weekend i Juli)

Vi er i fuld gang med planlægningen af Stenbjergdagene 2018 og mere info vil komme i marts. 2018

             
       

kl. ca. 17.00 Tak for i år

          

 Foreningen til bevarelse af Stenbjerg landingsplads har til formål at virke for bevarelsen af Stenbjerg Landingsplads med dens nuværende bygninger spil, grej og øvrige faciliteter som et levende kultur miljø. Et evt. overskud i forbindelse med den årlige ”Stenbjergdag” går ubeskåret til landingspladsens drift og vedligeholdelse.


 Evt. sponsor bidrag kan indsættes på foreningens konto nr. 9129- 0585675199