Foreningens historie og begyndelse
begyndelsen på Stenbjergdag.
I marts måned 1972 måtte man definitivt indstille erhversfiskeriet fra landingspladsen, og man måtte nu finde en løsning på, hvordan man skulle bevare miljøet omkring Landingspladsen. Knud Skadhauge der i flere år havde arbejdet på en løsning, når fiskeriet ophørte, afholdte nu et møde med Stenbjerg Fiskeriforening, hvor det blev besluttet, at man skulle søge om, at danne en forening til bevarelse af Stenbjerg landingsplads, der i samarbejde med Stenbjerg fiskeriforening skulle virke for den fortsatte udvikling af fiskeriet, under de ændrede vilkår, og for bevarelsen af landingspladsen, som et levende kulturmiljø. Man stiftede foreningen til bevarelse af Stenbjerg Landingsplads, den 8 maj 1972. En anden person som også i flere år havde arbejdet på at bevare landingspladsen var lederen Allan Hjort Rasmussen fra fiskeri og søfartsmuseet i Esbjerg, han havde på daværende tidspunkt, allerede fået bygget en tro kopi af Landingspladsen, med ophaler- og udsætterspil, gade og huse, til museet i Esbjerg( kopieen står den dag i dag på museet i Esbjerg)
Den kilde der imidlertid  de kommende år, og som stadig er afgørende for foreningens økonomi er Stenbjergdagen. Stenbjergdagen  var Hjort Rasmussens ide`´. Det skulle være en fest i, og omkring de gamle huse på Landingspladsen, med en underholdning, som var en blanding af opvisninger og demonstrationer, der havde relation til Stenbjergs tidligere redningsvæsen, musik og sang, uden det tradionelle islæt af karuseller og luftgynger. Og så skulle hele Stenbjerg stå for fremstilling og servering af lagkager, andre former for hjemmebag og æbleskiver. Hele arrangementet skulle gennemføres på en enkelt søndag i Juli måned og afsluttes med dans i fiskepakhuset. Igennem årene er der dog ændret lidt på den tankegang. De gamle fiskere udtrykte uforbeholdent deres vestjyske skepsis" sådan noget går aldrig i Stenbjerg". Men var mændene forbeholdne, tør det siges at tanken vakte genklang hos konerne i de mange fiskehjem, der præsenterde en overdådighed af hjemmebag til den første Stenbjergdag i juli 1973. Stenbjergdagen var tænkt som en engangs forestilling, men sucessen blev så stor, at den måtte gentages året efter, og i dag er det blevet en fast tradition i Stenbjerg, at man hvert år 2 søndag i juli måned afvikler Stenbjergdagen. Kagebordet er stadig et stort tilløbsstykke. Dagen er blevet en folkefest, hvor familie og venner, mødes i smukke omgivelser. Alt hjælp har altid været frivillig og ulønnet, og uden den store hjælp fra byens borgere, og mangeårige sommerhusturister, der hvert år planlægger deres ferier efter dagen, ville dagen ikke kunne afvikles.
Overskuddet fra Stenbjergdagen er altid ubeskåret gået til vedligeholdelse af Landingspladsen.
Landingspladsen gennemgik i år 2000 en gennemgribende renovering, hvor foreningen selv bidrog med et beløb, som takket være Stenbjergdagen var opsparet, men også AP Møller fonden kan takkes for at renoveringen  kunne gennemføres, idet de bidrog med et millionbeløb, til renoveringen.   I efteråret 2012 og vinteren 2013 har landingspladsen igen gennemgået et større renoverinsprojekt, som igen takket være midler fra AP. Møller og hustuen fond, har kunnet lade sig gøre.
Sten til minde om Knud Skadhauge