Nogle træk af Stenbjergs historie
kort fortalt
Navnet Stenbjerg kommer af bjerget, der ligger hvor kirken er midtpunkt. Den er en aflejring fra istiden, hvor undergrunden består af ler, kalk og sten. Stenbjergs nøjagtige alder kendes ikke, men bebyggelsen går tilbage til 1600 tallet, da fiskebønder inde fra land rykkede ud i klitterne, for at drive fiskeri. I Stenbjerg slog fiskerne sig ned, et par kilometer fra havet. Stenbjerg hed oprindelig for Steenberg huse, hvornår eller hvorfor, navnet er blevet ændret til Stenbjerg, vides ikke. En anden lille sjov historie er, at gadenavnene i byen er navnene på de gamle fiskekuttere, som fiskede fra stranden. I fiskepakhuset på landingspladsen hænger en tavle, hvorpå  navnene står. Navnene er skrevet med gotiske bogstaver. Tavlen blev brugt til at notere dagens fangst på.